Категории
Наслов Категорија Опис Додадено
4 Собен СтанПобарувања - СтановиСе бара хитно за купување 4собен нов стан на потегот од ул.Железничка сега(Јордан Мијалков) до МВР на Р.М2015-02-25
Деловен простор во ЦентарПродажба на деловен просторделовен простор во Центар,близу МЦМ2015-02-03
КОМПЛЕКС ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ПИРИН ГОЛФ И КАНТРИ КЛУБПродажба - КомплексиКомплекс со целосна своја инфрастриктура за посебен град.Во комплексот имаме за продажба студиа и апартмани2015-05-26
Куќа во ЦрничеПродажба - КуќиКуќа во Црниче 116м2, легализирана,со двор од 161м2 или парцела од 258м2.2015-02-03
Се бара стан во ЦентарПобарувања - СтановиСе бара хитно 3собен стан на приземје или 1кат во О.Аеродром за купување и тоа на потег од Веро 2(старото ) до школото2015-02-06
Стан во карпош Издавање - СтановиСтан во карпош 3, 40м2,со 1спална, на 3кат со лифт,парно,наместен.2015-02-03
Стан во Н.ЛисичеПродажба - СтановиСтан во Н.Лисиче 64м2, 2 собен на 5кат/7 со лифт, на стара последна 5ка,парно,тераса,подрум2015-02-03
Стан во Н.ЛисичеИздавање - СтановиНово Лисиче ш.566 во новиот дел,нов стан на 1кат 44м22015-02-25
Стан во ЦентарИздавање - СтановиСтан во Центар,позади студентски Кузман, 85м2, 3 собен на 4кат со лифт,наместен убаво,две клими,интернет,паркинг.2015-02-03
Стан во ЦентарИздавање - СтановиСтан во Центар,кај Песталоци, на 1кат,исклучено централно греење,паркинг,филтер за вода.аларм,наместен комлет супер.2015-02-06

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.061 seconds, 1.47 MB
Application afterRoute: 0.090 seconds, 2.07 MB
Application afterDispatch: 0.143 seconds, 2.46 MB
Application afterRender: 0.221 seconds, 4.11 MB

Искористеност на меморија

4328032

25 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM `hjts_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '3.236.59.63'
 2. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 3. SELECT `source`
    FROM `hjts_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = 'index.php' OR `dest` = 'index.php?option=com_djclassifieds&view=show&cid=0&order=title&lang=mk&Itemid=')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT template
    FROM hjts_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    ORDER BY ordering
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,6,30,2,7,31,3,8,9,32,4,27,33,5,25,26,28,29,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM hjts_modules AS m
    LEFT JOIN hjts_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,77,67,33,43,36,25,63,64,65,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 11. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-07-13'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (1,3,4,5,25,26)
 12. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-07-13'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (2,6,7,8,27,28,34,35,36)
 13. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-07-13'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (9)
 14. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-07-13'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (29,30,31,32,33)
 15. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-07-13'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (39)
 16. SELECT i.*, c.name AS c_name, c.id AS c_id
    FROM hjts_djcf_items i, hjts_djcf_categories c
    WHERE i.cat_id = c.id
    AND i.date_exp > '2020-07-13'
    AND i.published = 1  
    ORDER BY i.special DESC, i.name
    LIMIT 0, 10
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(346,341,350,339,343,336,338,344,337,342)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_items'
 18. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(30,24,35,7,5,8)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 19. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-07-13'
    AND published = 1
 20. SELECT params
    FROM hjts_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 21. SELECT *
    FROM hjts_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 22. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(65,47,83,88,16,15,87,30,24,46,64,90,56,84,2,1,27,72,41,95,58,93,17,57,94,14,82,61,62,85,12,38,69,68,20,28,40,67,29,44,43,18,45,52,89,13,63,51,73,81,86,11)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 25. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Вчитани се јазичните податоци

Untranslated Strings Diagnostic

Ништо

Untranslated Strings Designer

Ништо