Издавање
Наслов Категорија Опис Додадено
Стан во ЦентарИздавање - СтановиЦентар(водњанаска) ш.732 стан на 2кат/4 со лифт, 64м2, 2собен, наместен луксузно,домашно кино и слична опрема2015-02-26
Стан во ЦентарИздавање - СтановиДебар маало, ш.568, 66м2, зсобен на 4кат2015-02-25
Стан во Н.ЛисичеИздавање - СтановиНово Лисиче ш.566 во новиот дел,нов стан на 1кат 44м22015-02-25
Стан во ЦентарИздавање - СтановиСтан во Центар,кај Песталоци, на 1кат,исклучено централно греење,паркинг,филтер за вода.аларм,наместен комлет супер.2015-02-06
Стан во ЦентарИздавање - СтановиСтан во Центар,позади студентски Кузман, 85м2, 3 собен на 4кат со лифт,наместен убаво,две клими,интернет,паркинг.2015-02-03
Стан во карпош Издавање - СтановиСтан во карпош 3, 40м2,со 1спална, на 3кат со лифт,парно,наместен.2015-02-03
Libertarianie to musi pan bardzo.ИздавањеLibertarianie to musi pan bardzo.2016-10-23
Schematu.A i antyklerykalnej socjaldemokratki.ИздавањеSchematu.A i antyklerykalnej socjaldemokratki.2016-09-27
Nawet autobusy dziewcząt. Piosenki.ИздавањеNawet autobusy dziewcząt. Piosenki.2016-09-26
Sytuacjach i gdzie jest carla bruni.ИздавањеSytuacjach i gdzie jest carla bruni.2016-09-26

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.070 seconds, 1.47 MB
Application afterRoute: 0.098 seconds, 2.06 MB
Application afterDispatch: 0.145 seconds, 2.50 MB
Application afterRender: 0.221 seconds, 3.55 MB

Искористеност на меморија

3739016

28 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM `hjts_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '34.204.176.125'
 2. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 3. SELECT `source`
    FROM `hjts_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = 'index.php' OR `dest` = 'index.php?option=com_djclassifieds&view=show&cid=1&Itemid=63&lang=mk')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT COUNT(id)
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    AND parent_id=1
 7. SELECT template
    FROM hjts_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 63)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    ORDER BY ordering
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,6,30,2,7,31,3,8,9,32,4,27,33,5,25,26,28,29,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM hjts_modules AS m
    LEFT JOIN hjts_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 63 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,77,67,33,43,50,74,39,58,60,85,36,25,63,64,65,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 12. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-05-29'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (3)
 13. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-05-29'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (4)
 14. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-05-29'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (5)
 15. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-05-29'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (25)
 16. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-05-29'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (26)
 17. SELECT i.*, c.name AS c_name, c.id AS c_id  
    FROM hjts_djcf_items i, hjts_djcf_categories c
    WHERE i.cat_id = c.id
    AND i.cat_id IN (3,4,5,25,26,1)
    AND i.date_exp > '2020-05-29'
    AND i.published = 1
    ORDER BY i.special DESC, i.id DESC
    LIMIT 0, 10
 18. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(347,345,344,342,337,336,358,357,356,355)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_items'
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(5,1)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 20. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2020-05-29'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (3,4,5,25,26,1)
 21. SELECT params
    FROM hjts_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 22. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 24. SELECT *
    FROM hjts_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 25. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 27. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(63)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 28. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Вчитани се јазичните податоци

Untranslated Strings Diagnostic

Ништо

Untranslated Strings Designer

Ништо