Издавање
Наслов Категорија Опис Додадено
asdИздавањеasdasf2015-11-27
Деловен простор во строгиот центарИздавање - Деловен просторДеловен простор во строгиот центар на градот2014-11-12
Деловен простор-канцеларииИздавање - Деловен просторДеловен простор-канцеларии во строгиот центар.2014-11-12
ш.531 Стан во ЦентарИздавање - Становиш.531 Центар, Порта Буњаковец, 61м22014-09-04
ш.180 Стан во Г.ПетровИздавање - Становиш.180.Г.Петров,кај болницата Св.Лазар,нов стан од 50м22014-09-04
ш.534. Стан во ЦентарИздавање - Становиш.534.Центар, на Ленинова,стан од 70м22014-09-04
ш.748. Стан во КапиштецИздавање - Становиш.748.Капиштец, кај зебра, 73м22014-09-04
ш.164. Стан во Порта ВлаеИздавање - Становиш.164.Порта Влае, комфорен 4собен стан од 105м22014-09-04
Ш.509 Стан во ЦентарИздавање - СтановиШ.509 Центар, се издава нов невселен стан2014-03-27
ш.3173, карпош 1Издавање - Становиш.3173, карпош 1,позади симпо,2014-03-25

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.022 seconds, 4.05 MB
Application afterRoute: 0.030 seconds, 5.12 MB
Application afterDispatch: 0.046 seconds, 6.33 MB
Application afterRender: 0.071 seconds, 8.15 MB

Искористеност на меморија

8594984

28 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM `hjts_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '3.90.207.89'
 2. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 3. SELECT `source`
    FROM `hjts_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = 'index.php' OR `dest` = 'index.php?option=com_djclassifieds&view=show&cid=1&Itemid=63&lang=mk&limitstart=10')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT COUNT(id)
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    AND parent_id=1
 7. SELECT template
    FROM hjts_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 63)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    ORDER BY ordering
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,6,30,2,7,31,3,8,9,32,4,27,33,5,25,26,28,29,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM hjts_modules AS m
    LEFT JOIN hjts_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 63 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,77,67,33,43,50,74,39,58,60,85,36,25,63,64,65,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 12. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-06-17'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (3)
 13. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-06-17'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (4)
 14. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-06-17'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (5)
 15. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-06-17'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (25)
 16. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-06-17'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (26)
 17. SELECT i.*, c.name AS c_name, c.id AS c_id  
    FROM hjts_djcf_items i, hjts_djcf_categories c
    WHERE i.cat_id = c.id
    AND i.cat_id IN (3,4,5,25,26,1)
    AND i.date_exp > '2019-06-17'
    AND i.published = 1
    ORDER BY i.special DESC, i.id DESC
    LIMIT 10, 10
 18. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(354,333,332,328,327,326,325,324,319,316)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_items'
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,26,5)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 20. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-06-17'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (3,4,5,25,26,1)
 21. SELECT params
    FROM hjts_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 22. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 24. SELECT *
    FROM hjts_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 25. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 27. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(63)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 28. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Вчитани се јазичните податоци

Untranslated Strings Diagnostic

Ништо

Untranslated Strings Designer

Ништо