Продажба
Наслов Категорија Опис Додадено
Деловен простор во Кисела ВодаПродажба - Деловен просторДуќанче во Кисела Вода од 18м22013-06-12
Стан во Ново ЛисичеПродажба - Становиш.4026 Ново Лисиче, 59+8м22013-05-27
Стан во Ново ЛисичеПродажба - Становиш.4033 Ново Лисиче, 62м22013-05-22
Стан во АвтокомандаПродажба - Становиш.3094 Автокоманда, 42м22013-05-22
Стан во АеродромПродажба - Становиш.3487 Аеородром(Мичурин),59м22013-05-27
Парцела за продажбаПродажба - ПлацевиПарцела за продажба во реонски центар Аеродром2013-05-01
Куќа во СопиштеПродажба - КуќиКуќа во Сопиште, Сончев град 342м2, со плац 498м2, пр+1, со внатрешен базезн и комплет документација2013-04-04
Стан за продажбаПродажба - Становиш.3535 Центар 79m22013-04-04
Стан во Кисела ВодаПродажба - СтановиШ.3313 Кисела Вода, на почетокот пред Огњан Прица, 58м2, 2собен нов невселен со I.лист на 3кат, со лифт2013-03-22
Стан во АеродромПродажба - СтановиШ.3479 Аеродром 48м2 на 6кат/7 со лифт, Три бисери, со балкон,подрум2013-03-22

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.021 seconds, 4.04 MB
Application afterRoute: 0.028 seconds, 5.11 MB
Application afterDispatch: 0.043 seconds, 6.32 MB
Application afterRender: 0.066 seconds, 8.15 MB

Искористеност на меморија

8590768

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM `hjts_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '54.198.170.159'
 2. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 3. SELECT `source`
    FROM `hjts_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = 'index.php' OR `dest` = 'index.php?option=com_djclassifieds&view=show&cid=2&Itemid=63&lang=mk&limitstart=30')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT COUNT(id)
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    AND parent_id=2
 7. SELECT template
    FROM hjts_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 63)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    ORDER BY ordering
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,6,30,2,7,31,3,8,9,32,4,27,33,5,25,26,28,29,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM hjts_modules AS m
    LEFT JOIN hjts_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 63 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,77,67,33,43,50,74,39,58,60,85,36,25,63,64,65,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 12. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (6)
 13. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (7)
 14. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (8)
 15. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (27)
 16. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (28)
 17. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (34)
 18. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (35)
 19. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (36)
 20. SELECT i.*, c.name AS c_name, c.id AS c_id  
    FROM hjts_djcf_items i, hjts_djcf_categories c
    WHERE i.cat_id = c.id
    AND i.cat_id IN (6,7,8,27,28,34,35,36,2)
    AND i.date_exp > '2018-07-16'
    AND i.published = 1
    ORDER BY i.special DESC, i.id DESC
    LIMIT 30, 10
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(271,268,265,264,263,261,260,258,257,256)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_items'
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(28,8,27,7)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 23. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2018-07-16'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (6,7,8,27,28,34,35,36,2)
 24. SELECT params
    FROM hjts_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 25. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 27. SELECT *
    FROM hjts_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 28. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 29. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 30. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(63)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 31. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Вчитани се јазичните податоци

Untranslated Strings Diagnostic

Ништо

Untranslated Strings Designer

Ништо