Категории
Резултати за : (25)
Наслов Категорија Опис Додадено
Куќа во ДојранПродажба - КуќиКуќа во Дојран 140м2 со плац од 468м22013-12-11
Ш.509 Стан во ЦентарИздавање - СтановиШ.509 Центар, се издава нов невселен стан2014-03-27
Ш.464 Куќа во СоњеПродажба - КуќиШ.464 Ексклузивна куќа во горно соње со ексклузивна цена само во наредниот месец.2014-06-23
ш.335 плац во петровецПродажба - Плацевиш.335 плац од 7000м2 во петровец2014-03-25
ш.3173, карпош 1Издавање - Становиш.3173, карпош 1,позади симпо,2014-03-25
ш.3175, карпош 4Продажба - Становиш.3175, карпош 4 ,во ниските кули,2014-03-25
ш.114 злокуќаниИздавање - Куќиш.114 злокуќани,пред комплексот,2014-03-25
деловен простор кај пазар буњаковецИздавање - Деловен просторделовен простор кај пазар буњаковец2014-03-25
деловен простор кај апчеИздавање - Деловен просторделовен простор кај апче(позади градежен)2014-03-25
деловен простор на ул.македонијаИздавање - Деловен просторделовен простор на ул.македонија2014-03-25

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.022 seconds, 4.05 MB
Application afterRoute: 0.030 seconds, 5.12 MB
Application afterDispatch: 0.048 seconds, 6.32 MB
Application afterRender: 0.074 seconds, 8.13 MB

Искористеност на меморија

8573592

28 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM `hjts_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '18.215.159.156'
 2. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 3. SELECT `source`
    FROM `hjts_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = 'index.php' OR `dest` = 'index.php?option=com_djclassifieds&view=show&uid=66&Itemid=63&lang=mk')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT template
    FROM hjts_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 63)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    ORDER BY ordering
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,6,30,2,7,31,3,8,9,32,4,27,33,5,25,26,28,29,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM hjts_modules AS m
    LEFT JOIN hjts_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 63 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,77,67,33,43,50,74,39,58,60,85,36,25,63,64,65,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 11. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-04-24'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (1,3,4,5,25,26)
 12. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-04-24'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (2,6,7,8,27,28,34,35,36)
 13. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-04-24'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (9)
 14. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-04-24'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (29,30,31,32,33)
 15. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-04-24'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (39)
 16. SELECT i.*, c.name AS c_name, c.id AS c_id
    FROM hjts_djcf_items i, hjts_djcf_categories c
    WHERE i.cat_id = c.id
    AND i.date_exp > '2019-04-24'
    AND i.published = 1  
    AND i.user_id=66  
    ORDER BY i.special DESC, i.id DESC
    LIMIT 0, 10
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(293,319,318,317,316,315,314,313,312,311)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_items'
 18. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(7,5,27,8,4,26)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 19. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-04-24'
    AND published = 1  
    AND user_id=66
 20. SELECT username
    FROM hjts_users
    WHERE id=66
    LIMIT 1
 21. SELECT params
    FROM hjts_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 22. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 24. SELECT *
    FROM hjts_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 25. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 27. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(63)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 28. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Вчитани се јазичните податоци

Untranslated Strings Diagnostic

Ништо

Untranslated Strings Designer

Ништо