Куќа во Сопиште

Опис

Се продава луксузна куќа во Сопиште која е во изградба и моментално е изградена карабина до кров предност е што идниот сопственик ќе може да ја модифицира куќата внатре по негова потреба и желба и да направи избор за распоредот и типот на вградените материјали.

Плацот е 498 м2, површината на куќата приземје и спрат е 342м2, 7 соби, со внатрешен базен 8х4м, прекрасен поглед на Скопје, прекрасна природа, чист воздух.

Архитектурата е прекрасна и необична „Документи чисти, се наоѓа на јужната страна од планината Водно(Сопиште), на надморска височина од 570м. Има градски водовод и одвод, канализација, струја, асфалт до самиот објект. Во близина има луксузен СПА респорт од згради за домување, се наоѓа локациски под Сончевиот град, од плацот до парламентот во Центар има 7km, или десет минути возење со кола. Локацијата е во тивок и мирен дел, одлична за семејно живеење

Земјиштето и куќата со базенот заедно се платени комуналии до оваа фаза се продава за 80 000 евра, а за да ја довршите до крај куќата со стандардни материјали ќе ви требаат уште 50 000 евра, значи до клуч на рака, Вкупно: 130 000 евра, односно 380 евра за 1/м2.

За објект од 342 м2 целосно предаден во употреба клуч на рака со внатрешен базен 8х4м, 342 м2 380евра=130 000 евра, ГРАТИС е: Земјиштето=27 700 евра, платени комуналии и приклучок на струја, вода и канализација=5.600 евра, изработка на основен план=3 400 евра, или вкупно гратис попуст од= 36 700 евра, кои се ваша заштеда.

Значи го плаќате само објектот од 342 м2, другите позиции се бесплатни. За малку пари добивате репрезентативна архитектура која влегува во попустот, Искористете ја можноста за купување на евтин недвижен имот на супер локација, пред да започне изградбата на Сончевиот Град.
Цените се изготвени од градежна лиценцирана фирма и истата може да ја доврши понатамошната изграда на објектот до клуч на рака.

Слики

Главни детали

Цена: по договор
Контакт:
Го продава: (35)

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 4.04 MB
Application afterRoute: 0.043 seconds, 5.11 MB
Application afterDispatch: 0.058 seconds, 6.08 MB
Application afterRender: 0.083 seconds, 7.86 MB

Искористеност на меморија

8295448

24 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM `hjts_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '54.224.91.246'
 2. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 3. SELECT `source`
    FROM `hjts_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = 'index.php' OR `dest` = 'index.php?option=com_djclassifieds&view=showitem&cid=7&id=260&Itemid=63&lang=mk')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT date_exp, user_id, published
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE id=260
 7. UPDATE `hjts_djcf_items`
    SET display=display+1
    WHERE id=260
 8. SELECT template
    FROM hjts_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 63)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT i.*, u.username, u.email
    FROM hjts_djcf_items i
    LEFT JOIN hjts_users u
    ON u.id = i.user_id  
    WHERE  i.id = 260
    LIMIT 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(260)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_items'
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(260)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 12. SELECT COUNT(i.id)
    FROM hjts_djcf_items i
    WHERE i.published=1
    AND i.date_exp>'2018-06-21'
    AND i.user_id  = 65
 13. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 15. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM hjts_modules AS m
    LEFT JOIN hjts_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 63 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 16. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,77,67,33,43,50,74,39,58,60,85,36,25,63,64,65,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 17. SELECT params
    FROM hjts_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 18. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 20. SELECT *
    FROM hjts_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 21. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(63)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Вчитани се јазичните податоци

Untranslated Strings Diagnostic

Ништо

Untranslated Strings Designer

Ништо